N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ PKP CARGO S.A.

Idź do spisu treści

Menu główne

POCZET SZTANDAROWY
HISTORIA
O NAS
UNIKALNYCH WIZYT
www.pkpcargo.com
www.solidarnosc.gda.pl
www.tygodniksolidarnosc.com
www.solidarnosc.gov.pl
www.solidarnosc.org.pl
www.prosoftkom.pl
AKTUALNOŚCI

Informacja

Tradycyjnie jak co roku organizujemy wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę do Częstochowy w dniach 12 -13 listopada 2016 roku.
Zapewniamy miejsce siedzące w pociągu pielgrzymkowym oraz miejsce noclegowe w Domu Pielgrzyma w Częstochowie.
Każdy uczestnik kupuje w kasie biletowej lub w pociągu w własnym zakresie bilet na przejazd pociągiem. Cenę biletu i godzinę wyjazdu pociągu podamy w najbliższym czasie(ma być tak jak w 2015 roku ale czekamy na oficjalne  potwierdzenie).
Miejsca noclegowe w Częstochowie są zarezerwowane przez nas i zapisując się na wyjazd uczestnik dokonuje wpłaty za  konkretny pokój.
Cennik obowiązujący w Domu Pielgrzyma:
pokój 2 os z łazienką  
140zł
pokój 4 os z umywalką  
112 zł  
Przyjmujemy zapisy Tel. 058 7212405, 663291320 lub 607836406
Chętni do wyjazdu zostaną umieszczeni na liście uczestników po dokonaniu wpłaty za pokój noclegowy. Ilość miejsc ograniczona.

Przewodniczący
                                                                              /-/ Jan Majder

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informuje, że dnia 9 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Henryk Grymel, Wiesław Pełka, Marek Podskalny, Maria Sędek, Barbara Miszczuk i Stanisław Kokot, natomiast stronę Ministerstwa reprezentowali Minister Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu Piotr Stomma, dyrektor Departamentu Kolejnictwa Stefan Jarecki oraz zastępca dyrektora Marta Postuła.
Szefowie sekcji zawodowych NSZZ „Solidarność” przedstawili sytuację w poszczególnych spółkach, która na dzień dzisiejszy nie napawa optymizmem. Zbyt długo trwa okres powoływania zarządów spółek (w żadnej spółce nie ma powołanego zarządu). Szczególna sytuacja jest w spółce
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie dwukrotnie już unieważniono ogłoszone konkursy na członków zarządu. Bardzo często wśród kandydatów pojawiają się osoby z wątpliwą przeszłością lub ze złą reputacją wśród kolejarzy. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zadeklarowali współpracę, lecz oczekują również konstruktywnej współpracy ze strony Ministerstwa. Z racji ograniczonego czasu, jakim dysponował Pan Minister strona związkowa nie zdążyła poruszyć wszystkich nurtujących problemów. Ponadto tego samego dnia o godz. 14.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Zenon Kozendra członek Prezydium Rady SKK. W porządku obrad było m.in. rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP. Raport przedstawił Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.  Raport NIK w załączeniu. Więcej na stronie: www.skk.org.pl

Informacja

Zgodnie z uchwalonym  Regulaminem Wyborów SIP w dniu 27 stycznia 2016 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów listy zostały zamknięte.
Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy , informuje o zgłoszeniu następujących kandydatów w poszczególnych rejonach na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy:
Biuro Zakładu CT Północny
 Makowski Adam, Węsierski Stanisław
Sekcja Gdynia - Franek Kazimierz,  Walenciak Leon   
Sekcja Braniewo - Tryanowski Janusz, Wojciechowska Dorota
Sekcja Bydgoszcz 1 - Burchardt Jerzy,Pachura Dariusz,Wieczorkiewicz   Maciej
Sekcja Bydgoszcz 2 - Kulczewski Zbigniew, Nowak Jarosław
Sekcja  Iława - Infulecki Sławomir, Rynkowski Andrzej
Sekcja  Tczew - Dwornik Andrzej
Wyborczy Zjazd Delegatów, który dokona wyboru Społecznych Inspektorów Pracy odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 10.30 w Gdynia  salka pouczeń- P1
Lista delegatów

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
/-/      Danuta Potkaj


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego