Solidarność

N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ PKP CARGO S.A.
N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ PKP CARGO S.A.
Przejdź do treści

Menu główne:

Linki
Multimedia
Poczet Sztandarowy
Ogłoszenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POMÓŻMY ŁUKASZOWI
 
W dniu 03-08-2017 w wyniku nieszczęśliwego wypadku na stacji Braniewo Łukasz Niegowski stracił nogę.
 
Aby normalnie funkcjonować potrzebuje On specjalistycznej protezy. Koszt jej zakupu to ponad 10.000 PLN NFZ dofinansowuje 3.500 PLN
 
Zwracam się z prośbą do wszystkich członków Naszej Organizacji o wsparcie finansowe dla Naszego kolegi.
 
Pieniądze można wpłacać na adres :
 
Łukasz Niegowski
 
14-500 Braniewo, ul. Zielona 27/1
 
Bank : PKO BP
 
nr konta : 63 1020 1752 0000 0602 0126 8846
 
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc !
 
                                                                                   Przewodniczący
 
                                                                                             Jan Majder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koleżanki i Koledzy
 
Dzisiaj obchodzimy 37 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie,  jutro w Gdańsku, a 3 września w Jastrzębiu. Były one możliwe dzięki strajkom i innym formom poparcia w tysiącach zakładów pracy w całym kraju. To właśnie w gdańskich porozumieniach zawarto kluczowy dla nas postulat – utworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych. I choć dopiero 14 września zadecydowano, że będzie to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który swoim działaniem obejmie cały kraj, to nie ulega kwestii, że narodził się właśnie tu, w Gdańsku, 31 sierpnia 1980 roku. Powstał, by bronić godności ludzi pracy i podstawowych praw pracowniczych. Od tamtego czasu zmieniło się niemal wszystko – rynek pracy, gospodarka, ustrój, zmieniła się Polska i Europa, ale ten fundamentalny cel naszego działania jest wciąż taki sam.
 
Dlatego ważne jest, abyśmy w ten właśnie dzień przyszli najpierw do bazyliki św. Brygidy podziękować Opatrzności za dar „Solidarności”, a potem pod II bramą Stoczni Gdańskiej złożyć symboliczne kwiaty w hołdzie tym, którzy 37 lat temu „poczuli się nareszcie u siebie”. To rzesze robotników, stoczniowców i portowców, górników i hutników, nauczycieli i pracowników służby zdrowia wywalczyły prawo do niezależnego związku zawodowego, a później zapewniły jego trwanie w noc stanu wojennego i działanie na rzecz ludzi pracy w zmienionej już i wolnej Ojczyźnie. To im, zwykłym członkom „Solidarności” w zakładach pracy, którzy nie tylko w stanie wojennym, ale także w okresie transformacji często płacili wysoką cenę za swoją związkową aktywność, należy się najwyższe uznanie i słowa podziękowania.
 
Niech dzień 31 sierpnia będzie naszym wspólnym świętem, niech przypomina nam, że jest jeden Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który od 37 lat walczy o godną pracę.
 
Krzysztof Dośla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apel o oddawanie krwi
W okresie wakacyjnym gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na krew. Przyczyną jest nieobecność dawców w miejscu zamieszkania w okresie urlopowym, a także zwiększona liczba wypadków komunikacyjnych.
Krwi nie można zastąpić żadną syntetyczną substancją, a transfuzja często jest jedynym sposobem na uratowanie zdrowia, a nawet życia pacjenta. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku za pośrednictwem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o oddawanie krwi na potrzeby lecznictwa.
Krwiodawca musi mieć przynajmniej 18 i nie więcej niż 65 lat, a ponadto ważyć więcej niż 50 kilogramów. Przed oddaniem krwi trzeba spożyć lekki posiłek i wypić tego dnia przynajmniej półtora litra wody. Jednorazowo można oddać 450 mililitrów, a przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami musi trwać minimum dwa miesiące.
Osoby chcące oddać krew powinny zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku przy ulicy H. Wrońskiego 4 lub do jednego z siedmiu Oddziałów Terenowych. Należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. tel /fax: 58 520 40 40
Warto poświęcić godzinę wolnego czasu i wrócić z wakacji z poczuciem, że zrobiliśmy coś dobrego dla innych.
Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród członków Związku i pracowników Państwa firm.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 maja w Olsztynie - konferencja "Godny Wybór". Przywrócenie wieku emerytalnego"
Prezydent Andrzej Duda razem z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską i Przewodniczącym KK NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno-informacyjną "Godny Wybór". Przywrócenie wieku emerytalnego". Jej celem jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem, oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
Prezydent zwrócił uwagę, że wszyscy ekonomiści i specjaliści od spraw społecznych są zgodni, że wzrost zamożności społeczeństwa przekłada się na wydłużenie życia obywateli, "co w efekcie oznacza przynajmniej potencjalnie możliwość dłuższej aktywności zawodowej".
- Ale nie tyle istotny jest ustawowy wiek przejścia na emeryturę, co naprawdę rzeczywiste znacznie ma efektywny wiek przejścia na emeryturę i z tym wiekiem jest związana jedna bardzo ważna kwestia - otóż w dużej mierze ma on charakter przede wszystkim zindywidualizowany, tzn. jest związany z konkretną jednostką ludzką, z konkretnym człowiekiem, z jego własnymi uwarunkowaniami, przekonaniami i potrzebami życiowymi, rodzinnymi, z jego możliwościami zdrowotnymi, a także na samym końcu z jego osobistą wolą - podkreślił Prezydent.
- Dlatego ta idea, że powinien zostać wprowadzony przede wszystkim wybór, że ludzie powinni mieć wybór co do momentu zakończenia aktywności zawodowej i co do przejścia na emeryturę; że ustawowy wiek emerytalny powinien być momentem, w którym obywatel uzyskuje prawo do przejścia na emeryturę, prawo do zakończenia aktywności zawodowej - powiedział Andrzej Duda.
Prezydent podkreślił, że każde rozwiązanie prawne, które ma dobrze funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym, musi mieć akceptację społeczną, inaczej państwo źle funkcjonuje, aktywność społeczna spada, a obywatele próbują omijać przepisy.
z serwisu informacyjnego KK

Spotkanie / konferencja z udziałem przedstawicieli  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta RP, Komisji Krajowej NSZZ "S" odbędzie się 25.05. br. w Olsztynie  w sali nr 160 W-M Urzędu Wojewódzkiego ( Olsztyn Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 ). Początek godz. 10.30. ZAPRASZAMY !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 POMÓŻMY POGORZELCOM
W dniu 24-03-2017 w wyniku pożaru dobytek całego życia straciła nasza koleżanka Mariola Wojtkiewicz.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich pracowników naszego Zakładu o wsparcie finansowe dla Naszej koleżanki.
Pieniądze można wpłacać na adres :
Mariola Wojtkiewicz
 
14-500 Braniewo, al. Wojska Polskiego 22/2
 
Bank : PKO BP
 
nr konta : 37 1020 1752 0000 0902 0025 5711
 
 
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!
 
                                                                                   Przewodniczący
                                                                                        /-/   Jan Majder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy członków Naszej Organizacji, że Związek posiada Vouchery (darmowe noclegi 3,7 i 14 dniowych) w wybranych hotelach i pensjonatach na terenie Polski.
 
Członkowie związku, którzy chcą skorzystać z w/w Voucherów proszeni są o kontakt z Przewodniczącym. VOUCHER
 
                                                                                        Przewodniczący
 
                                                                                    /-/ Jan Majder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE SEKCJI ZAWODOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PKP CARGO S.A. Z DNIA 17 LUTEGO 2017 ROKU.
 
Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęła wypowiedź rzecznika prasowego Spółki w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet z dnia 9 lutego 2017 roku. W wypowiedzi tej zawarte są nieodpowiedzialne informacje sugerujące brak działań strony związkowej  w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. w 2017 roku.  Chcemy wierzyć, że wypowiedź ta spowodowana była  jedynie  brakiem wystarczającej wiedzy w temacie a nie próbą zdyskredytowania Związków Zawodowych.
 
Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" w PKP CARGO S.A.  wielokrotnie wykazywała że odpowiedzialność za losy Spółki oraz zapewnienie pracownikom stabilnych miejsc pracy i godziwego wynagrodzenia należy do jej priorytetów.
 
Aktualnie wspólnie z Pracodawcą  pracujemy nad  przygotowaniem zmian do tabeli wynagrodzeń co zapewnić ma przestrzeganie Zakładowego Układu Zborowego Pracy w PKP CARGO S.A., który został naruszony przez poprzedni Zarząd. Poprawa zasad wynagradzania  pracowników  jest podstawowym celem tych rozmów dlatego z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy wypowiedź zawartą w  Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet z 9 lutego 2017 roku.
 
Oświadczamy że, korzystając z uprawnień zawartych w  par. 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych,  Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. zamierza  podjąć negocjacje  które doprowadzą do podpisania z Zarządem PKP CARGO S.A. porozumienia gwarantującego podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki w 2017 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informuje, że dnia 9 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Henryk Grymel, Wiesław Pełka, Marek Podskalny, Maria Sędek, Barbara Miszczuk i Stanisław Kokot, natomiast stronę Ministerstwa reprezentowali Minister Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu Piotr Stomma, dyrektor Departamentu Kolejnictwa Stefan Jarecki oraz zastępca dyrektora Marta Postuła.
Szefowie sekcji zawodowych NSZZ „Solidarność” przedstawili sytuację w poszczególnych spółkach, która na dzień dzisiejszy nie napawa optymizmem. Zbyt długo trwa okres powoływania zarządów spółek (w żadnej spółce nie ma powołanego zarządu). Szczególna sytuacja jest w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie dwukrotnie już unieważniono ogłoszone konkursy na członków zarządu. Bardzo często wśród kandydatów pojawiają się osoby z wątpliwą przeszłością lub ze złą reputacją wśród kolejarzy. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zadeklarowali współpracę, lecz oczekują również konstruktywnej współpracy ze strony Ministerstwa. Z racji ograniczonego czasu, jakim dysponował Pan Minister strona związkowa nie zdążyła poruszyć wszystkich nurtujących problemów. Ponadto tego samego dnia o godz. 14.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Zenon Kozendra członek Prezydium Rady SKK. W porządku obrad było m.in. rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP. Raport przedstawił Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.  Raport NIK w załączeniu. Więcej na stronie: www.skk.org.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja
Zgodnie z uchwalonym  Regulaminem Wyborów SIP w dniu 27 stycznia 2016 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów listy zostały zamknięte.
Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy , informuje o zgłoszeniu następujących kandydatów w poszczególnych rejonach na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy:
Biuro Zakładu CT Północny Makowski Adam, Węsierski Stanisław
Sekcja Gdynia - Franek Kazimierz,  Walenciak Leon   
Sekcja Braniewo - Tryanowski Janusz, Wojciechowska Dorota
Sekcja Bydgoszcz 1 - Burchardt Jerzy,Pachura Dariusz,Wieczorkiewicz   Maciej
Sekcja Bydgoszcz 2 - Kulczewski Zbigniew, Nowak Jarosław
Sekcja  Iława - Infulecki Sławomir, Rynkowski Andrzej
Sekcja  Tczew - Dwornik Andrzej
Wyborczy Zjazd Delegatów, który dokona wyboru Społecznych Inspektorów Pracy odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 10.30 w Gdynia  salka pouczeń- P1
Lista delegatów
Przewodnicząca Komisji Wyborczej
/-/      Danuta Potkaj

   
Mapa
Rada Dialogu Społecznego
NSZZ Solidarność na facebook-u
TVSolidarność
PFEiP
Blogi TS
Rynek Kolejowy
Kurier Kolejowy
Wszelkie prawa zastrzeżone przez NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A.
Administrator strony: Maciej Barzowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego