Solidarność

N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ PKP CARGO S.A.
N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ PKP CARGO S.A.
Przejdź do treści

Menu główne:

Linki
Multimedia
Poczet Sztandarowy
Ogłoszenia
 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.                                                             
 
                                                                  Przewodniczący
Jan Majder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POMÓŻMY POGORZELCOM
W dniu 24-03-2017 w wyniku pożaru dobytek całego życia straciła nasza koleżanka Mariola Wojtkiewicz.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich pracowników naszego Zakładu o wsparcie finansowe dla Naszej koleżanki.
Pieniądze można wpłacać na adres :
Mariola Wojtkiewicz
 
14-500 Braniewo, al. Wojska Polskiego 22/2
 
Bank : PKO BP
 
nr konta : 37 1020 1752 0000 0902 0025 5711
 
 
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!
 
                                                                                   Przewodniczący
                                                                                        /-/   Jan Majder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy członków Naszej Organizacji, że Związek posiada Vouchery (darmowe noclegi 3,7 i 14 dniowych) w wybranych hotelach i pensjonatach na terenie Polski.
 
Członkowie związku, którzy chcą skorzystać z w/w Voucherów proszeni są o kontakt z Przewodniczącym. VOUCHER
 
                                                                                        Przewodniczący
 
                                                                                    /-/ Jan Majder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE SEKCJI ZAWODOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PKP CARGO S.A. Z DNIA 17 LUTEGO 2017 ROKU.
 
Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęła wypowiedź rzecznika prasowego Spółki w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet z dnia 9 lutego 2017 roku. W wypowiedzi tej zawarte są nieodpowiedzialne informacje sugerujące brak działań strony związkowej  w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. w 2017 roku.  Chcemy wierzyć, że wypowiedź ta spowodowana była  jedynie  brakiem wystarczającej wiedzy w temacie a nie próbą zdyskredytowania Związków Zawodowych.
 
Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" w PKP CARGO S.A.  wielokrotnie wykazywała że odpowiedzialność za losy Spółki oraz zapewnienie pracownikom stabilnych miejsc pracy i godziwego wynagrodzenia należy do jej priorytetów.
 
Aktualnie wspólnie z Pracodawcą  pracujemy nad  przygotowaniem zmian do tabeli wynagrodzeń co zapewnić ma przestrzeganie Zakładowego Układu Zborowego Pracy w PKP CARGO S.A., który został naruszony przez poprzedni Zarząd. Poprawa zasad wynagradzania  pracowników  jest podstawowym celem tych rozmów dlatego z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy wypowiedź zawartą w  Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet z 9 lutego 2017 roku.
 
Oświadczamy że, korzystając z uprawnień zawartych w  par. 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych,  Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. zamierza  podjąć negocjacje  które doprowadzą do podpisania z Zarządem PKP CARGO S.A. porozumienia gwarantującego podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki w 2017 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informuje, że dnia 9 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Henryk Grymel, Wiesław Pełka, Marek Podskalny, Maria Sędek, Barbara Miszczuk i Stanisław Kokot, natomiast stronę Ministerstwa reprezentowali Minister Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu Piotr Stomma, dyrektor Departamentu Kolejnictwa Stefan Jarecki oraz zastępca dyrektora Marta Postuła.
Szefowie sekcji zawodowych NSZZ „Solidarność” przedstawili sytuację w poszczególnych spółkach, która na dzień dzisiejszy nie napawa optymizmem. Zbyt długo trwa okres powoływania zarządów spółek (w żadnej spółce nie ma powołanego zarządu). Szczególna sytuacja jest w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie dwukrotnie już unieważniono ogłoszone konkursy na członków zarządu. Bardzo często wśród kandydatów pojawiają się osoby z wątpliwą przeszłością lub ze złą reputacją wśród kolejarzy. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zadeklarowali współpracę, lecz oczekują również konstruktywnej współpracy ze strony Ministerstwa. Z racji ograniczonego czasu, jakim dysponował Pan Minister strona związkowa nie zdążyła poruszyć wszystkich nurtujących problemów. Ponadto tego samego dnia o godz. 14.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Zenon Kozendra członek Prezydium Rady SKK. W porządku obrad było m.in. rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP. Raport przedstawił Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.  Raport NIK w załączeniu. Więcej na stronie: www.skk.org.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja
Zgodnie z uchwalonym  Regulaminem Wyborów SIP w dniu 27 stycznia 2016 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów listy zostały zamknięte.
Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy , informuje o zgłoszeniu następujących kandydatów w poszczególnych rejonach na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy:
Biuro Zakładu CT Północny Makowski Adam, Węsierski Stanisław
Sekcja Gdynia - Franek Kazimierz,  Walenciak Leon   
Sekcja Braniewo - Tryanowski Janusz, Wojciechowska Dorota
Sekcja Bydgoszcz 1 - Burchardt Jerzy,Pachura Dariusz,Wieczorkiewicz   Maciej
Sekcja Bydgoszcz 2 - Kulczewski Zbigniew, Nowak Jarosław
Sekcja  Iława - Infulecki Sławomir, Rynkowski Andrzej
Sekcja  Tczew - Dwornik Andrzej
Wyborczy Zjazd Delegatów, który dokona wyboru Społecznych Inspektorów Pracy odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 10.30 w Gdynia  salka pouczeń- P1
Lista delegatów
Przewodnicząca Komisji Wyborczej
/-/      Danuta Potkaj

   
Mapa
Rada Dialogu Społecznego
NSZZ Solidarność na facebook-u
TVSolidarność
PFEiP
Blogi TS
Rynek Kolejowy
Kurier Kolejowy
Wszelkie prawa zastrzeżone przez NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A.
Administrator strony: Maciej Barzowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego