N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ PKP CARGO S.A.

Idź do spisu treści

Menu główne

POCZET SZTANDAROWY
HISTORIA
O NAS
UNIKALNYCH WIZYT
www.pkpcargo.com
www.solidarnosc.gda.pl
www.tygodniksolidarnosc.com
www.solidarnosc.gov.pl
www.solidarnosc.org.pl
www.prosoftkom.pl
 
AKTUALNOŚCI

Dział Pracowniczy przyjmuje zapisy na:
1)  Imprezę  - spotkanie dla pracowników  
w dniu 02.09.2016 r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku Koszt od osoby 299,00 zł.
Program imprezy:
godz. 10.00
wyjazd autokarów z ustalonych miejsc zbiórek
godz. 13.30
rozpoczęcie imprezy lunch grill
godz. 14.00 -  zwiedzanie z przewodnikiem obiektów Centrum Edukacji i Promocji Regionu:  Statua Świętowida Kaszubskiego, Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka  z łagrem, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Dom Trapera Kaszubskiego z Kanady, Dom Powstańca Polskiego z Adampola, Dom do góry nogami, Największy Fortepian Świata, Browar „Kaszebsko Kóruna”
degustacja
godz. 17.00
część biesiadna  - uroczysta kolacja z oprawą muzyczną:  program „Ciao Darwin” -  wybrane drużyny rywalizują ze sobą w konkursach regionalnych, muzycznych, tanecznych i kulinarnych, zabawa taneczna prowadzona przez DJ,
godz. 23.00 zakończenie
powrót autokarami do miejsca zbiórek
Zapisy wyłącznie pod nr telefonu 58 7220517/18 do dnia 29.07.2016 r.
Składanie wniosków do dnia 10.08.2016 r. ( załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS - zgłoszenie udziału w spotkaniu
w załączeniu)
2) Imprezę  sportowo rekreacyjną
biegi na orientację   w dniach 09-11.09.2016r. w  Ośrodku Wypoczynkowym „Słoneczny Brzeg” w Mielnie.
Koszt od osoby 415,00 zł.
Program imprezy:
Piątek - 09.09.2016 r.
zakwaterowanie w Ośrodku Słoneczny Brzeg w Mielnie,
obiad,
dla chętnych
rowery wodne na jeziorze Jamno,
wspólne grillowanie przy muzyce mechanicznej, przygotowanie do wyjścia na nocną trasę na orientację godz. 21.00,
Sobota - 10.09.2016r.
śniadanie,
impreza sportowa na orientację, trasa dzienna dla zaawansowanych i początkujących,
obiad,
wycieczka do Skansenu Pszczelego
prelekcja „Wszystko o miodzie” połączona z degustacją wyrobów,
uroczysta kolacja przy muzyce z DJ.
Niedziela - 11.09.2016 r.
śniadanie,
po śniadaniu czas wolny (poznawanie Mielna),
obiad,
wykwaterowanie.
Zapisy wyłącznie pod nr telefonu 58 7220517/18 do dnia 29.07.2016 r.
Składanie wniosków do dnia 10.08.2016 r.
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
3) Imprezę  sportowo rekreacyjną
zawody wędkarskie   w dniach 16-17.09.2016r. w  Ośrodku Wypoczynkowym Wiesław Ernst ul. Starogardzka 14 83-250 Skarszewy.
Koszt od osoby uczestniczącej w zawodach - 200,00 zł, koszt od osoby towarzyszącej (współmałżonek)
170,00 zł.
Zapisy wyłącznie pod nr telefonu 58 7220517/18 do dnia 29.07.2016 r.
Składanie wniosków do dnia 10.08.2016 r.
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
Jednocześnie przypominam, że do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego należy dołączyć kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2015.
Proszę kierowników komórek organizacyjnych i kierujących samodzielnymi stanowiskami pracy o przekazanie treści niniejszego pisma do wiadomości podległym pracownikom w sposób przyjęty w danej komórce.


INFORMACJA

W związku z kończącym się okresem ubezpieczenia PZU dotyczącym odpowiedzialności materialnej  pracownika na rzecz zakładu pracy - proszę członków naszego Związku o pilne zgłaszanie się do Przewodniczących Komisji Wydziałowych celem kontynuacji lub zawarcia  ubezpieczenia na rok 2016/2017.  Kwotę wynikającą z zawarcia  umowy w całości pokrywa Związek.

Przewodniczący
/-/  Jan Majder

Przesyłam tekst podpisanego dziś porozumienia pomiędzy stroną związkową a Zarządem PKP CARGO S.A.
Porozumienie składa się z dwóch części.
W pierwszej najistotniejsze zapisy mówią o tym, że Zarząd Spółki wycofa sukcesywnie wcześniejsze decyzje dotyczące pionowego zarządzania, które wprowadzone zostało przez poprzednia ekipę i spowodowało chaos kompetencyjny.  Zarząd PKP CARGO potwierdził także, że podstawowymi jednostkami organizacyjnymi będą obecne zakłady pracy, które będą pracodawcami w rozumieniu art.3 KP. Jest to bardzo ważny zapis gdyż potwierdza on, że nie będą dokonywane zmiany w ilości zakładów pracy. Ważne jest także to, że Pracodawca zobowiązał się do nie wydzielania zorganizowanych części działalności i funkcji ( warsztaty, magazyny, kadry itp.) bez wcześniejszego wyczerpania zapisów dotychczas zawartych porozumień.  W części dotyczącej podwyżki wynagrodzeń i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy strony zobowiązały się do wypracowania zarówno porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jak i naprawienia naruszonego przez poprzedniego prezesa Adama Purwina ZUZP do końca I półrocza br.  W obecnej sytuacji finansowej PKP CARGO oraz  do czasu przedstawienia bilansu za ubiegły rok niemożliwe jest podjęcie odpowiedzialnej decyzji dotyczącej wzrostu wynagrodzeń.

Przewodniczący
/-/ Jan Majder


Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informuje, że dnia 9 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Henryk Grymel, Wiesław Pełka, Marek Podskalny, Maria Sędek, Barbara Miszczuk i Stanisław Kokot, natomiast stronę Ministerstwa reprezentowali Minister Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu Piotr Stomma, dyrektor Departamentu Kolejnictwa Stefan Jarecki oraz zastępca dyrektora Marta Postuła.
Szefowie sekcji zawodowych NSZZ „Solidarność” przedstawili sytuację w poszczególnych spółkach, która na dzień dzisiejszy nie napawa optymizmem. Zbyt długo trwa okres powoływania zarządów spółek (w żadnej spółce nie ma powołanego zarządu). Szczególna sytuacja jest w spółce
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie dwukrotnie już unieważniono ogłoszone konkursy na członków zarządu. Bardzo często wśród kandydatów pojawiają się osoby z wątpliwą przeszłością lub ze złą reputacją wśród kolejarzy. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zadeklarowali współpracę, lecz oczekują również konstruktywnej współpracy ze strony Ministerstwa. Z racji ograniczonego czasu, jakim dysponował Pan Minister strona związkowa nie zdążyła poruszyć wszystkich nurtujących problemów. Ponadto tego samego dnia o godz. 14.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Zenon Kozendra członek Prezydium Rady SKK. W porządku obrad było m.in. rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP. Raport przedstawił Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.  Raport NIK w załączeniu. Więcej na stronie: www.skk.org.pl

Informacja

Zgodnie z uchwalonym  Regulaminem Wyborów SIP w dniu 27 stycznia 2016 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów listy zostały zamknięte.
Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy , informuje o zgłoszeniu następujących kandydatów w poszczególnych rejonach na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy:
Biuro Zakładu CT Północny
 Makowski Adam, Węsierski Stanisław
Sekcja Gdynia - Franek Kazimierz,  Walenciak Leon   
Sekcja Braniewo - Tryanowski Janusz, Wojciechowska Dorota
Sekcja Bydgoszcz 1 - Burchardt Jerzy,Pachura Dariusz,Wieczorkiewicz   Maciej
Sekcja Bydgoszcz 2 - Kulczewski Zbigniew, Nowak Jarosław
Sekcja  Iława - Infulecki Sławomir, Rynkowski Andrzej
Sekcja  Tczew - Dwornik Andrzej
Wyborczy Zjazd Delegatów, który dokona wyboru Społecznych Inspektorów Pracy odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 10.30 w Gdynia  salka pouczeń- P1
Lista delegatów

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
/-/      Danuta Potkaj

Dział Pracowniczy przyjmuje zapisy na:
1) Bilety na koncert  Andre Rieu & Orchestra Tour 2016, który odbędzie się w dniu 02 czerwca 2016 roku o godzinie 20.00 w ERGOARENIE przy ul.
Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk.
Cena biletu 190,00 zł.
Zapisy i składanie wniosków do dnia 29.01.2016 r.  Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
2)  Bilety do Teatru Muzycznego w Gdynia na spektakl pt. „Piotruś Pan” w 3D, który odbędzie  się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00. Cena biletu 80,00 zł. Zapisy i składanie wniosków do dnia 29.01.2016 r.  Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
3)   Imprezę sportowo rekreacyjną wraz ze współmałżonkami, która odbędzie się w dniach 29-31.01.2016 r. oraz w dniach 05-07.02.2016 r. w Centrum Pałacowo
Konferencyjnym „Osada Danków”  Wielimowo 4a 14-140 Miłomłyn Cena od osoby 440,00 zł Zapisy i składanie wniosków do dnia 25.01.2016 r.
Program imprezy:
Dzień I
16.00-17.00. Zakwaterowanie w Pałacu z Wieżą Widokową /obiekt główny/
20.00. Uroczysta kolacja z wieczorem DISCO na sali bankietowej w Chacie Weselnej.
Dzień II
9.00
11.00 .Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w Starej Karczmie.
12.00. Wyjazd na kulig. /Zbieramy się na parkingu przed głównym obiektem/.
16.00 -17.00. Obiad w Starej Karczmie.
17.00-19.00. Czas wolny. Do Dyspozycji Gości przygotowana jest sauna sucha/3 os./ siłownia, sala bilardowa oraz tenis stołowy.
19.30. Biesiada Zbójnicka w Grill Chacie z kołem młyńskim z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i potańcówką przy muzyce biesiadnej mechanicznej z DJ.
Dzień III
8.00
10.00. Śniadanie w Starej Karczmie.
11.00. Wykwaterowanie.
Telefon kontaktowy 58 7220517/18
Jednocześnie przypominam, że do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego należy dołączyć kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rak 2014.
Proszę kierowników komórek organizacyjnych i kierujących samodzielnymi stanowiskami pracy o przekazanie treści niniejszego pisma do wiadomości podległym pracownikom w sposób przyjęty w danej komórce.

Informacja

Zgodnie z uchwalonym  Regulaminem Wyborów SIP w dniu 17 stycznia 2016 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów listy zostały zamknięte.
Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy , informuje o zgłoszeniu następujących kandydatów w poszczególnych rejonach na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy:
Biuro Zakładu CT Północny
Smolak Joanna, Węsierski Stanisław
Sekcja Gdynia - Walenciak Leon, Szlas Piotr
Sekcja Braniewo  - Tryanowski Janusz, Wojciechowska Dorota
Sekcja Bydgoszcz 1 - Burchardt Jerzy, Pachura Dariusz
Sekcja Bydgoszcz 2 - Kulczewski Zbigniew, Nowak Jarosław
Sekcja  Iława - Infulecki Sławomir, Rynkowski Andrzej
Wyborczy Zjazd Delegatów, który dokona wyboru Społecznych Inspektorów Pracy odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 10.30 w Gdynia
salka pouczeń P1

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Danuta Potkaj

Ogłoszenie

W dniu 04.01.2016r. ustalono na spotkaniu Organizacji Związkowych w CT Północnym, zgłoszenia delegatów, oraz kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy poszczególnych Sekcji które będą przyjmowane do dnia 17.01.2016r. do Danuty Potkaj na telefon 606831036 lub na e-mail danutap55@wp.pl
Natomiast wybory Społecznego Inspektora Pracy w CT Północnym odbędą się w dniu 29.01.2016r. o godz. 10.00 na P-1 Gdynia.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Danuta Potkaj


INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO

Dnia  8 października 2015 roku odbyło się zebranie Prezydium Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO SA w Gdyni.
Prezydium wysłuchało informacji o sytuacji na poszczególnych wydziałach i przedstawiamy najważniejsze sprawy omawiane na zebraniu:
-  braki w zatrudnieniu powodują pracę w godzinach nadliczbowych na wielu stanowiskach pracownicy dochodzą do końca limitu godzin nadliczbowych
-  Pracownicy sygnalizują niezadowolenie po ostatniej akcji awansowej .
-  w miesiącu wrześniu odbyły się zebrania na poszczególnych wydziałach w związku z ogłoszonym pogotowiem strajkowym w naszej spółce
- w związku z przypadającą w tym roku 25 rocznicą sztandaru naszej organizacji prezydium zatwierdziło plan uroczystości
- Przewodniczący przedstawił sytuację w PKP CARGO SA między innymi plan zmian organizacyjnych w naszej spółki (połączenie działów handlowych z zakładów ze spółkami TRADE-TRANS i CARGOSPED.
- Przewodniczący zaproponował zmiany w wykazie osób podlegających ochronie prawnej zgodnie z Art.32 Ustawy o związkach zawodowych, powodem zmian były odejścia pracowników na PDO i emerytury.
Nasz związek planuje zakup upominków z okazji  świąt Bożego Narodzenia. O formie upominku i terminie wręczania poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego